Warsztaty z języka francuskiego – biznes, prawo, ekonomia

Francuski prawniczy

Zapraszamy na warsztaty językowe prawnicze, biznesowe i ekonomiczne z języka francuskiego, które mają na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu DFP (Diplôme de français professionnel) Juridique. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, którzy opanowali język francuski na poziomie B1. Kurs  kierujemy przede wszystkim do prawników, tłumaczy, studentów prawa oraz dla osób, które językiem francuskim posługują się w codziennej pracy.

Prowadzącym zajęcia z języka francuskiego prawniczego w Poznaniu jest Jean Michel Gallerne, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie należy do Zespołu Języków Romańskich oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jean Michel Gallerne jest autorem podręcznika „Français Langue Juridique”, który jest bardzo skuteczną pomocą naukową, gruntownie przygotowującą do egzaminu DFP.

Rozwój językowej kariery

Oferowany przez naszą Szkołę Językową kurs francuski prawniczy prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której podczas warsztatów ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się uczestników w środowisku składającym się z osób, mówiących w języku francuskim, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności z zakresu języka prawniczego. Uczestnikom szkolenia gwarantujemy podwyższenie ich językowych kompetencji z zakresu języka francuskiego prawniczego.

 


Podręcznik do nauki prawniczego języka francuskiego  Français langue juridique


Podręcznik „Français langue juridique” autorstwa lektora naszej Szkoły Językowej – Jean Michel Gallerne'a składa się z siedmiu rozdziałów, poświęconych kolejno poszczególnym dziedzinom prawa. Liczne ćwiczenia, które zamieszczone zostały w każdym rozdziale, dotyczą podstawowych kompetencji językowych ocenianych na egzaminie DFP.

Podręcznik przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem francuskim na poziomie B1-B2 oraz dla tych, którzy planują podjęcie studiów prawniczych we Francji. Jest również przydatny w  pracy tłumacza i prawnika, którzy chcą zgłębić język francuski prawniczy i zdobyć informacje, dotyczące francuskiego prawa i poznać strukturę dokumentów prawnych w języku francuskim.

Aby poznać terminy warsztatów FRANCUSKI PRAWNICZY w Poznaniu, zachęcamy do kontaktu. Gwarantujemy pełne wyzwań warsztaty, które pozwolą uczestnikom podnieść ich językowe kompetencje.