Francuski prawniczy

Francuski prawniczy

Zapraszamy na warsztaty językowo-prawnicze, -biznesowe i -ekonomiczne w zakresie języka francuskiego oraz przygotowujące do egzaminu DFP Juridique.
Prowadzący: Jean Michel Gallerne- wykładowca na Wydziale Prawa i Administacji UAM, na Uniwersytecie Ekonomicznym, autor podręcznika "F
rançais Langue Juridique"

Kurs francuski prawniczy prowadzony jest w oparciu o praktyczną metodę komunikacyjną, w ramach której ćwiczone są umiejętności swobodnego porozumiewania się w środowisku francuskojęzycznym, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności z zakresu języka prawniczego.

 


Podręcznik do nauki prawniczego języka francuskiego  Français langue juridique


Podręcznik składa się z siedmiu rozdziałów poświęconych kolejnym dziedzinom prawa. Liczne ćwiczenia zamieszczone w każdym rozdziale dotyczą czterech podstawowych kompetencji językowych ocenianych na egzaminie DFP. Na końcu podręcznika umieszczono klucz do ćwiczeń oraz słowniczek z tłumaczeniem francuskich pojęć na język angielski, hiszpański i polski.


Terminy warsztatów FRANCUSKI PRAWNICZY: cyklicznie od początku października 2016. Zadzwoń i umów się.