Angielski dla firm w Poznaniu

Angielski dla firm

 


 

Kursy angielskiego dla firm to oferta przeznaczona dla przedsiębiorstw, którym zależy na rozwoju swoich pracowników. Prowadzone przez nas zajęcia umożliwiają w krótkim czasie przyswojenie sobie słownictwa i zasad gramatycznych języka angielskiego, co skutkuje nabyciem pewności siebiew posługiwaniu się tym językiem i przełamaniem bariery, jaka może być związana z mówieniem i pisaniem w języku obcym. Szkolenia prowadzimy w siedzibie firmy Klienta lub w naszym Centrum Językowym w formie zajęć grupowych lub indywidualnych.

 

Organizacja i tematyka kursów ANGIELSKI DLA FIRM POZNAŃ

 

Przed rozpoczęciem kursu angielski dla firm przeprowadzamy bezpłatny test kompetencji językowej w celu dopasowania odpowiedniego programu szkoleniowego. Ustalamy zatem poziom zaawansowania oraz tematykę.
Oferujemy programy, które umożliwiają:

-rozwijanie umiejętności porozumiewania się w środowisku angielskojęzycznym
-pogłębianie znajomości najważniejszych zagadnień z dziedziny biznesu
-wzbogacanie słownictwa na podstawie tekstów, z którymi ludzie biznesu stykają się na co dzień
-usprawnianie umiejętności prowadzenia prezentacji, dyskusji, negocjacji

Na bieżąco monitorujemy postępy kursantów, przeprowadzamy cyklicznie testy a na koniec każdego etapu nauki egzamin końcowy. Co miesiąc w trakcie trwania kursu angielskiego firma otrzymuje raport obecności.

 

Kursy wyjazdowe ANGIELSKI DLA FIRM

 

Prestiżowy program językowy skierowany jest do osób, dla których swobodne posługiwanie się językiem angielskim jest ważnym elementem pracy i rozwoju zawodowego. Kursy angielskiego dla firm odbywają się w ramach kilkudniowych wyjazdów szkoleniowych organizowanych w okolicach Poznania.

 

Jest to bardzo intensywna forma nauki języka obcego, którym posługujemy się cały czas – również podczas czasu wolnego. Tematyka oraz termin szkolenia ustalany jest indywidualnie zgodnie z potrzebami Klienta.

 

Organizowane przez nas wyjazdy to świetna okazja na integrację pracowników.

 

W celu ustalenia szczegółów wyjazdu zapraszamy do kontaktu. Nasz konsultant odwiedzi Państwa firmę i przedstawi szczegółową propozycję kursu językowego.