Lektorzy

Nasza KADRA LEKTORSKA to starannie dobrani polscy lektorzy (po studiach filologicznych i wielokrotnych pobytach w krajach, którego języka nauczają) oraz native speakerzy. Lektorzy biorą udział w szkoleniu metodycznym, które zakończone pomyślnym egzaminem daje im możliwość pracy w Centrum Językowym Karinen W czasie prowadzenia kursów językowych opiekę nad lektorami sprawuje metodyk, który czuwa nad jakością nauczania.

Ważnym czynnikiem, który wpływa na efekt nauczania jest osobowość lektora. Uważamy, że tylko lektor, który uczy z pasją osiąga dobre wyniki, gdyż swoim entuzjazmem inspiruje słuchaczy i sprawia, że nauka staje się przyjemnością a rezultaty są bardzo szybko widoczne.

Tacy są właśnie nasi lektorzy: uczą z przyjemnością, ponieważ lubią swoją pracę.