Prawniczy język francuski


 Francuski prawniczy
Podręcznik do nauki prawniczego języka francuskiego


 

 

Przedstawiamy unikalny podręcznik do nauki prawniczego języka francuskiego, autorstwa Jean-Michel Gallerne, wykładowcy wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a zarazem lektora Centrum Językowego Karinen.

 Prawniczy Język Francuski

Przeznaczony jest zarówno dla studentów prawa, prawników i tłumaczy. Zaznajamia z podstawami francuskiego prawa i strukturami dokumentów prawnych. Przygotowuje do egzaminu Diplome de Francais Professionnel option juridique (DFP).

 

Zawiera słowniczek pojęć francuskich przetłumaczonych na język polski, angielski i hiszpański.

 

Publikacja może służyć jako podręcznik na specjalistycznych kursach językowych-francuski prawniczy, a także jako samouczek do samodzielnej nauki języka prawniczego, szczególnie polecany studentom korzystającym z programu Erasmus w krajach francuskojęzycznych.