O Centrum Językowym Karinen

Znajomość języków obcych to konieczność

Znajomośc języków obcych to konieczność. Zapewnia nam możliwość znalezienia dobrej pracy.
To również przyjemność i wygoda, kiedy możemy swobodnie podróżować oraz  obcować z nową kulturą, z poznanymi ludźmi w ich języku ojczystym. To również nobilitacja. Języki obce należy znać.
Jakikolwiek powód uznacie Państwo za istotny dla Was, z naszą pomocą języki obce nie będą już dla Państwa obce.
Staramy się podchodzić indywidualnie do każdej osoby, dostosowując program, tempo nauczania do potrzeb i możliwości danego słuchacza.  Cechą charakterystyczną naszego Centrum Językowego jest nauczanie w małych grupach, dzięki czemu efektywność i skuteczność kursów jest bardzo wysoka. Każdy ze słuchaczy aktywnie uczestniczy w zajęciach, ćwicząc 4 podstawowe sprawności językowe: mówienie, rozumienie, czytanie i pisanie.

Uczymy według kryteriów przyjętych przez Radę Europy w 1992 roku, a zawartych w dokumencie „Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie.” (tzw. CEF). Z tego powodu wyróżniamy i stosujemy 3 główne poziomy zaawansowania językowego:

    1. Basic user  / Użytkownik języka na poziomie podstawowym (poziom A)
    2. Independent user / Użytkownik niezależny (poziom B)
    3. Proficient user / Użytkownik biegły (poziom C)

Serdecznie zapraszam,

Magdalena Karinen